Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11581 Usunięto pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11582 Usunięto pozycję menu: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11583 Usunięto pozycję menu: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11584 Usunięto pozycję menu: Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11585 Usunięto pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11586 Usunięto pozycję menu: Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11587 Usunięto pozycję menu: Ewidencja ludności i dowody osobiste Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11588 Usunięto pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11589 Usunięto pozycję menu: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11590 Usunięto pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11591 Usunięto pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11592 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11593 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11594 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11595 Usunięto pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa

 lewy  770 771 772 773 774 775 776 777 778 779  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony