Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11686 Usunięto wiadomość: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11687 Usunięto pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11688 Usunięto wiadomość: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11689 Usunięto pozycję menu: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11690 Usunięto wiadomość: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11691 Usunięto pozycję menu: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11692 Usunięto wiadomość: Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11693 Usunięto pozycję menu: Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11694 Usunięto wiadomość: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11695 Usunięto pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11696 Usunięto wiadomość: Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11697 Usunięto pozycję menu: Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11698 Usunięto pozycję menu: Ewidencja ludności i dowody osobiste Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11699 Usunięto wiadomość: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11700 Usunięto pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa

 lewy  777 778 779 780 781 782 783 784 785 786  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony