Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11701 Dodano uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 30-03-2004 Uchwały 07.04.2004 12:18 K. Kruczek-Szawłowska
11702 Dodano uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 30-03-2004 Uchwały 07.04.2004 12:15 K. Kruczek-Szawłowska
11703 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11704 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11705 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11706 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11707 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11708 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11709 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAŃ I KOMPETENCJI KIEROWNIKA URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11710 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAŃ I KOMPETENCJI KIEROWNIKA URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11711 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11712 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11713 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11714 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11715 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek

 lewy  778 779 780 781 782 783 784 785 786 787  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony