Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11701 Usunięto przetarg :ZOPO.341-2/07 z dn. 15-02-2007 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11702 Usunięto przetarg :ZOPO.341-12/06 z dn. 15-12-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11703 Usunięto przetarg :ZOPO.341-12/06 z dn. 06-12-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11704 Usunięto przetarg :ZOPO.341-10/06 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ z dn. 14-09-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11705 Usunięto przetarg :ZOPO.341-1/07 z dn. 18-01-2007 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11706 Usunięto przetarg :ZOPO. 342-4/06 z dn. 08-02-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11707 Usunięto przetarg :ZOPO. 341-13/06 z dn. 15-12-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11708 Usunięto przetarg :ZOPO-341-9/06 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 29-06-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11709 Usunięto pozycję menu: Program Ochrony Środowiska Menu 29.06.2007 9:27 D. Sowa
11710 Usunięto uchwałę : Kadencja 2006-2010 z dn. 27-06-2007 Uchwały 04.07.2007 10:56 A. Pawłowska
11711 Usunięto pozycję menu: Wyjaśnienia do przetargów Menu 06.09.2007 9:00 Paweł Samek
11712 Usunięto pozycję menu: Przetargi Menu 14.09.2007 10:19 Paweł Samek
11713 Usunięto pozycję menu: Wyjaśnienia do przetargów Menu 14.09.2007 11:03 Paweł Samek
11714 Usunięto pozycję menu: EOG -Termomodernizacja Menu 14.09.2007 11:03 Paweł Samek
11715 Usunięto pozycję menu: EOG-Termomodernizacja Menu 04.10.2007 10:29 G. Jakóbczyk

 lewy  778 779 780 781 782 783 784 785 786 787  z 857  prawy

Do drukuPoczątek strony