Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11701 Usunięto wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11702 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11703 Usunięto wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11704 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11705 Usunięto wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11706 Usunięto pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11707 Usunięto wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11708 Usunięto pozycję menu: Udzielanie informacji adresowych. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11709 Usunięto wiadomość: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11710 Usunięto pozycję menu: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11711 Usunięto wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11712 Usunięto pozycję menu: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11713 Usunięto wiadomość: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11714 Usunięto pozycję menu: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11715 Usunięto wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa

 lewy  778 779 780 781 782 783 784 785 786 787  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony