Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11716 Dodano pozycję menu: Dodatki mieszkaniowe. Menu 07.04.2005 9:34 Paweł Samek
11717 Dodano pozycję menu: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Menu 07.04.2005 9:33 Paweł Samek
11718 Dodano pozycję menu: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Menu 07.04.2005 9:32 Paweł Samek
11719 Dodano pozycję menu: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:31 Paweł Samek
11720 Dodano pozycję menu: Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń. Menu 07.04.2005 9:30 Paweł Samek
11721 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Menu 07.04.2005 9:29 Paweł Samek
11722 Dodano pozycję menu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:28 Paweł Samek
11723 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:27 Paweł Samek
11724 Dodano pozycję menu: Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia. Menu 07.04.2005 9:26 Paweł Samek
11725 Dodano pozycję menu: Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny. Menu 07.04.2005 9:25 Paweł Samek
11726 Dodano pozycję menu: Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także Menu 07.04.2005 9:24 Paweł Samek
11727 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Menu 07.04.2005 9:22 Paweł Samek
11728 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Menu 07.04.2005 9:20 Paweł Samek
11729 Dodano pozycję menu: Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej. Menu 07.04.2005 9:19 Paweł Samek
11730 Dodano pozycję menu: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Menu 07.04.2005 9:18 Paweł Samek

 lewy  779 780 781 782 783 784 785 786 787 788  z 844  prawy

Do drukuPoczątek strony