Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11716 Usunięto pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11717 Usunięto pozycję menu: Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11718 Usunięto pozycję menu: Ewidencja ludności i dowody osobiste Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11719 Usunięto pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11720 Usunięto pozycję menu: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11721 Usunięto pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11722 Usunięto pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11723 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11724 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11725 Usunięto pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11726 Usunięto pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11727 Usunięto pozycję menu: Udzielanie informacji adresowych. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11728 Usunięto pozycję menu: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11729 Usunięto pozycję menu: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11730 Usunięto pozycję menu: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa

 lewy  779 780 781 782 783 784 785 786 787 788  z 825  prawy

Do drukuPoczątek strony