Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11731 Dodano pozycję menu: Skład komisji Menu 30.01.2004 11:20 Paweł Samek
11732 Dodano pozycję menu: Indeks spraw Menu 30.01.2004 13:18 Paweł Samek
11733 Dodano pozycję menu: Działalność gospodarcza Menu 30.01.2004 13:21 Paweł Samek
11734 Dodano pozycję menu: Ewidencja ludności i dowody osobiste Menu 30.01.2004 13:22 Paweł Samek
11735 Dodano pozycję menu: Wodociągi i kanalizacja Menu 30.01.2004 13:23 Paweł Samek
11736 Dodano pozycję menu: Budownictwo i drogi Menu 30.01.2004 13:23 Paweł Samek
11737 Dodano pozycję menu: Rolnictwo, gospodarka gruntami i ochrona środowiska Menu 30.01.2004 13:23 Paweł Samek
11738 Dodano pozycję menu: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Menu 30.01.2004 13:24 Paweł Samek
11739 Dodano pozycję menu: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:25 Paweł Samek
11740 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:27 Paweł Samek
11741 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:29 Paweł Samek
11742 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/zmiany_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 30.01.2004 13:29 Paweł Samek
11743 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:30 Paweł Samek
11744 Usunięto pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:31 Paweł Samek
11745 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:31 Paweł Samek

 lewy  780 781 782 783 784 785 786 787 788 789  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony