Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11731 Usunięto pozycję menu: Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11732 Usunięto wiadomość: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11733 Usunięto pozycję menu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11734 Usunięto wiadomość: Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11735 Usunięto pozycję menu: Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11736 Usunięto pozycję menu: Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11737 Usunięto wiadomość: Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11738 Usunięto pozycję menu: Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11739 Usunięto wiadomość: Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11740 Usunięto pozycję menu: Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11741 Usunięto wiadomość: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11742 Usunięto pozycję menu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11743 Usunięto pozycję menu: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11744 Usunięto wiadomość: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Wiadomości 17.11.2016 9:23 D. Sowa
11745 Usunięto pozycję menu: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Menu 17.11.2016 9:23 D. Sowa

 lewy  780 781 782 783 784 785 786 787 788 789  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony