Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11746 Dodano pozycję menu: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:25 Paweł Samek
11747 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:27 Paweł Samek
11748 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:29 Paweł Samek
11749 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/zmiany_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 30.01.2004 13:29 Paweł Samek
11750 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:30 Paweł Samek
11751 Usunięto pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:31 Paweł Samek
11752 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:31 Paweł Samek
11753 Dodano pozycję menu: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:33 Paweł Samek
11754 Dodano pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 30.01.2004 13:33 Paweł Samek
11755 Dodano pozycję menu: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Menu 30.01.2004 13:34 Paweł Samek
11756 Dodano pozycję menu: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Menu 30.01.2004 13:35 Paweł Samek
11757 Dodano pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 30.01.2004 13:36 Paweł Samek
11758 Dodano pozycję menu: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Menu 30.01.2004 13:38 Paweł Samek
11759 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Menu 30.01.2004 13:39 Paweł Samek
11760 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Menu 30.01.2004 13:39 Paweł Samek

 lewy  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony