Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11776 Dodano pozycję menu: Regulamin organizacyjny urzedu Menu 31.03.2004 8:52 Paweł Samek
11777 Usunięto pozycję menu: Regulamin organizacyjny urzędu Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11778 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11779 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11780 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11781 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11782 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11783 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11784 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAŃ I KOMPETENCJI KIEROWNIKA URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11785 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAŃ I KOMPETENCJI KIEROWNIKA URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11786 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11787 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11788 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11789 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11790 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek

 lewy  783 784 785 786 787 788 789 790 791 792  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony