Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11791 Dodano ogłoszenie: Sesja Rady Gminy w dniu 27-01-2004 z dn. 01-01-2004 Ogłoszenia 17.02.2004 13:00 D. Sowa
11792 Zmieniono wiadomość: d/s obsługi Rady Gminy RG Wiadomości 12.02.2004 14:22 D. Sowa
11793 Zmieniono wiadomość: Informacje nieudostępnione Wiadomości 12.02.2004 14:01 D. Sowa
11794 Dodano wiadomość: Informacje nieudostępnione Wiadomości 12.02.2004 13:58 D. Sowa
11795 Usunięto pozycję menu: Plany Pracy Rady Gminy Menu 09.02.2004 10:13 Paweł Samek
11796 Zmieniono nazwę pozycji menu: '2002' Menu 09.02.2004 10:12 Paweł Samek
11797 Zmieniono nazwę pozycji menu:Uchwały Menu 09.02.2004 10:11 Paweł Samek
11798 Dodano pozycję menu: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Menu 30.01.2004 13:45 Paweł Samek
11799 Dodano pozycję menu: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Menu 30.01.2004 13:44 Paweł Samek
11800 Dodano pozycję menu: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Menu 30.01.2004 13:44 Paweł Samek
11801 Dodano pozycję menu: Udzielanie informacji adresowych. Menu 30.01.2004 13:43 Paweł Samek
11802 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Menu 30.01.2004 13:43 Paweł Samek
11803 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 30.01.2004 13:42 Paweł Samek
11804 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 30.01.2004 13:42 Paweł Samek
11805 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 30.01.2004 13:41 Paweł Samek

 lewy  784 785 786 787 788 789 790 791 792 793  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony