Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11791 Dodano wiadomość: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Wiadomości 18.04.2005 12:14 D. Sowa
11792 Dodano wiadomość: Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze Wiadomości 18.04.2005 12:12 D. Sowa
11793 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Menu 18.04.2005 12:11 D. Sowa
11794 Dodano wiadomość: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Wiadomości 18.04.2005 12:09 D. Sowa
11795 Dodano wiadomość: Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej. Wiadomości 18.04.2005 12:06 D. Sowa
11796 Dodano wiadomość: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wiadomości 18.04.2005 11:57 D. Sowa
11797 Dodano wiadomość: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Wiadomości 18.04.2005 11:57 D. Sowa
11798 Dodano wiadomość: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:56 D. Sowa
11799 Dodano wiadomość: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:55 D. Sowa
11800 Dodano wiadomość: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:54 D. Sowa
11801 Dodano wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Wiadomości 18.04.2005 11:51 D. Sowa
11802 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Menu 18.04.2005 11:50 D. Sowa
11803 Dodano wiadomość: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11804 Zmieniono wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11805 Dodano wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa

 lewy  784 785 786 787 788 789 790 791 792 793  z 856  prawy

Do drukuPoczątek strony