Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11791 Usunięto wiadomość: ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11792 Usunięto pozycję menu: ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11793 Usunięto wiadomość: Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11794 Usunięto pozycję menu: Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11795 Usunięto wiadomość: Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11796 Usunięto pozycję menu: Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11797 Usunięto wiadomość: Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu Wiadomości 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11798 Usunięto pozycję menu: Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11799 Dodano pozycję menu: Przetargi nieograniczone - roboty budowlane Menu 19.04.2004 13:26 Paweł Samek
11800 Dodano pozycję menu: Podatki Menu 10.05.2004 14:22 Paweł Samek
11801 Dodano pozycję menu: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Menu 10.05.2004 14:28 Paweł Samek
11802 Dodano pozycję menu: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Menu 10.05.2004 14:31 Paweł Samek
11803 Dodano pozycję menu: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Menu 10.05.2004 14:34 Paweł Samek
11804 Dodano pozycję menu: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Menu 10.05.2004 14:34 Paweł Samek
11805 Dodano pozycję menu: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Menu 10.05.2004 14:35 Paweł Samek

 lewy  784 785 786 787 788 789 790 791 792 793  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony