Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11866 Dodano wiadomość: Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó Wiadomości 18.04.2005 12:53 D. Sowa
11867 Dodano wiadomość: Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc Wiadomości 18.04.2005 12:53 D. Sowa
11868 Usunięto pozycję menu: Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004. Menu 18.04.2005 12:52 D. Sowa
11869 Usunięto pozycję menu: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Menu 18.04.2005 12:46 Paweł Samek
11870 Usunięto pozycję menu: http://kamiennagora.kei.pl/urzad/podatki/informacja_deklaracja_transportowe.html Menu 18.04.2005 12:42 Paweł Samek
11871 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu mieszkalnego. Wiadomości 18.04.2005 12:37 D. Sowa
11872 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu socjalnego. Wiadomości 18.04.2005 12:36 D. Sowa
11873 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego. Wiadomości 18.04.2005 12:36 D. Sowa
11874 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego. Wiadomości 18.04.2005 12:36 D. Sowa
11875 Dodano wiadomość: Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy. Wiadomości 18.04.2005 12:34 D. Sowa
11876 Dodano wiadomość: Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/. Wiadomości 18.04.2005 12:34 D. Sowa
11877 Dodano wiadomość: Wynajem lokali użytkowych. Wiadomości 18.04.2005 12:33 D. Sowa
11878 Dodano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe. Wiadomości 18.04.2005 12:32 D. Sowa
11879 Dodano wiadomość: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Wiadomości 18.04.2005 12:31 D. Sowa
11880 Usunięto pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Menu 18.04.2005 12:29 D. Sowa

 lewy  789 790 791 792 793 794 795 796 797 798  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony