Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11881 Dodano wiadomość: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:20 D. Sowa
11882 Zmieniono wiadomość: Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:19 D. Sowa
11883 Dodano wiadomość: Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:18 D. Sowa
11884 Dodano wiadomość: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:16 D. Sowa
11885 Zmieniono wiadomość: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Wiadomości 18.04.2005 12:15 D. Sowa
11886 Dodano wiadomość: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Wiadomości 18.04.2005 12:14 D. Sowa
11887 Dodano wiadomość: Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze Wiadomości 18.04.2005 12:12 D. Sowa
11888 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Menu 18.04.2005 12:11 D. Sowa
11889 Dodano wiadomość: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Wiadomości 18.04.2005 12:09 D. Sowa
11890 Dodano wiadomość: Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej. Wiadomości 18.04.2005 12:06 D. Sowa
11891 Dodano wiadomość: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wiadomości 18.04.2005 11:57 D. Sowa
11892 Dodano wiadomość: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Wiadomości 18.04.2005 11:57 D. Sowa
11893 Dodano wiadomość: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:56 D. Sowa
11894 Dodano wiadomość: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:55 D. Sowa
11895 Dodano wiadomość: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:54 D. Sowa

 lewy  790 791 792 793 794 795 796 797 798 799  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony