Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
106 Zmieniono ogłoszenie: XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.02.2020 z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:46 D. Sowa
107 Zmieniono ogłoszenie: XV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2019 r z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:46 D. Sowa
108 Zmieniono ogłoszenie: XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra 31.01.2020 z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:45 D. Sowa
109 Zmieniono ogłoszenie: XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra 26.02.2020 z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:41 D. Sowa
110 Zmieniono ogłoszenie: XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra 26.02.2020 z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:40 D. Sowa
111 Dodano ogłoszenie: XVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.04.2020 r z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:38 D. Sowa
112 Zmieniono ogłoszenie: XV. Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2019 r z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:34 D. Sowa
113 Zmieniono ogłoszenie: XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra 26.02.2020 z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:31 D. Sowa
114 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22 z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 14:04 D. Sowa
115 Zmieniono ogłoszenie: Petycja nr 3 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyporządkowania załącznika do odpowiedniej klasy z z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 11:06 J. Ferenc
116 Zmieniono ogłoszenie: Petycja nr 1 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie remontu drogi dojazdowej z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 11:06 J. Ferenc
117 Zmieniono ogłoszenie: Petycja nr 1 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie remontu drogi dojazdowej z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 11:06 J. Ferenc
118 Dodano ogłoszenie: Petycja nr 3 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyporządkowania załącznika do odpowiedniej klasy z z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 11:03 J. Ferenc
119 Dodano ogłoszenie: Petycja nr 1 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie remontu drogi dojazdowej z dn. 27-05-2020 Ogłoszenia 27.05.2020 10:50 J. Ferenc
120 Dodano ogłoszenie: Uchwała nr VI/28/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwiet z dn. 26-05-2020 Ogłoszenia 26.05.2020 11:58 D. Sowa

 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 676  prawy

Do druku Początek strony