Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
136 Zmieniono przetarg :RI. 7013.5.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. z dn. 24-02-2020 Przetargi 24.02.2020 11:09 G. Jakóbczyk
137 Dodano ogłoszenie: z dn. 01-01-1970 Ogłoszenia 20.02.2020 15:27 D. Sowa
138 Dodano przetarg :RI. 7013.5.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. z dn. 20-02-2020 Przetargi 20.02.2020 13:01 G. Jakóbczyk
139 Dodano ogłoszenie: RI.7013.3.2020 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie z dn. 20-02-2020 Ogłoszenia 20.02.2020 11:36 G. Jakóbczyk
140 Zmieniono wiadomość: Rejestry, ewidencje i archiwa Wiadomości 20.02.2020 8:38 D. Sowa
141 Dodano ogłoszenie: RI. 7013.4.2020 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 327/1 i 75/4 w Ptaszkowie z dn. 17-02-2020 Ogłoszenia 17.02.2020 11:04 G. Jakóbczyk
142 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KROŚ.6220.14.20 z dn. 17-02-2020 Ogłoszenia 17.02.2020 7:51 Paweł Samek
143 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we W z dn. 17-02-2020 Ogłoszenia 17.02.2020 7:46 Paweł Samek
144 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 13.02.2020 10:09 A. Pawłowska
145 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 13.02.2020 10:04 A. Pawłowska
146 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 13.02.2020 10:00 A. Pawłowska
147 Zmieniono wiadomość: Konkursy ofert Wiadomości 11.02.2020 15:04 A. Wierciński
148 Dodano ogłoszenie: RI. 7013.2.2020 Przebudowa odcinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie z dn. 07-02-2020 Ogłoszenia 07.02.2020 13:33 G. Jakóbczyk
149 Zmieniono wiadomość: Skład Osobowy Wiadomości 07.02.2020 12:58 Paweł Samek
150 Zmieniono przetarg :RI.7013.3.2020 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie z dn. 07-02-2020 Przetargi 07.02.2020 9:24 G. Jakóbczyk

 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 670  prawy

Do druku Początek strony