Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
136 Zmieniono przetarg :RI.7013.2.2020 Przebudowa odcinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie - etap I z dn. 30-01-2020 Przetargi 30.01.2020 13:08 G. Jakóbczyk
137 Zmieniono przetarg :RI.7013.2.2020 Przebudowa odcinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie - etap I z dn. 30-01-2020 Przetargi 30.01.2020 13:05 G. Jakóbczyk
138 Zmieniono przetarg :RI.7013.3.2020 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie z dn. 30-01-2020 Przetargi 30.01.2020 12:24 G. Jakóbczyk
139 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 21 z dn. 29-01-2020 Ogłoszenia 29.01.2020 15:27 Paweł Samek
140 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - " Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Luba z dn. 28-01-2020 Ogłoszenia 28.01.2020 15:18 Paweł Samek
141 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD PAS DROGOWI EXPRESOWEJ S3 z dn. 28-01-2020 Ogłoszenia 28.01.2020 15:16 Paweł Samek
142 Dodano protokół : Protokoły obrad Rady Gminy Kamienna Góra nr. Protokoły 27.01.2020 7:57 A. Pawłowska
143 Zmieniono przetarg :RI.7013.2.2020 Przebudowa odcinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie - etap I z dn. 24-01-2020 Przetargi 24.01.2020 12:14 G. Jakóbczyk
144 Zmieniono przetarg :RI.7013.4.2020 Przebudowa drogi wewnetrznej dz.327/1, 75/4 w Ptaszkowie z dn. 24-01-2020 Przetargi 24.01.2020 10:52 G. Jakóbczyk
145 Zmieniono ogłoszenie: Petycja nr 11 z dnia 22.10.2019 r. z dn. 23-01-2020 Ogłoszenia 23.01.2020 7:58 Małgorzata Bzowy
146 Zmieniono wiadomość: Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości cie Wiadomości 22.01.2020 15:26 Paweł Samek
147 Dodano wiadomość: Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości cie Wiadomości 22.01.2020 14:25 Paweł Samek
148 Dodano pozycję menu: Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kamienna Góra Menu 22.01.2020 14:25 Paweł Samek
149 Zmieniono ogłoszenie: Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy z dn. 22-01-2020 Ogłoszenia 22.01.2020 12:05 Paweł Samek
150 Dodano ogłoszenie: Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy z dn. 22-01-2020 Ogłoszenia 22.01.2020 12:04 Paweł Samek

 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 667  prawy

Do druku Początek strony