Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
151 Zmieniono wiadomość: ROZDZIAŁ IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAŃ I KOMPETENCJI KIEROWNIKA URZĘDU Wiadomości 30.03.2004 14:47 D. Sowa
152 Zmieniono wiadomość: ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY Wiadomości 30.03.2004 15:40 D. Sowa
153 Zmieniono wiadomość: Regulamin organizacyjny urzędu Wiadomości 31.03.2004 8:55 D. Sowa
154 Zmieniono wiadomość: Regulamin organizacyjny urzędu Wiadomości 31.03.2004 8:56 D. Sowa
155 Zmieniono wiadomość: ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI) Wiadomości 16.04.2004 9:31 D. Sowa
156 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 27-03-2003 Uchwały 16.04.2004 10:13 D. Sowa
157 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 27-03-2003 Uchwały 16.04.2004 10:13 D. Sowa
158 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 27-02-2003 Uchwały 16.04.2004 10:13 D. Sowa
159 Zmieniono przetarg :IZP 3410/1/04 z dn. 19-04-2004 Przetargi 19.04.2004 13:29 G. Jakóbczyk
160 Zmieniono przetarg :IZP 3410/1/04 z dn. 19-04-2004 Przetargi 19.04.2004 13:32 G. Jakóbczyk
161 Zmieniono wiadomość: Regulamin organizacyjny urzędu Wiadomości 28.04.2004 11:09 D. Sowa
162 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE z dn. 15-04-2004 Ogłoszenia 30.04.2004 13:10 D. Sowa
163 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 27-04-2004 Uchwały 10.05.2004 14:43 K. Kruczek-Szawłowska
164 Zmieniono protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 nr. XIX/04 Protokoły 13.05.2004 8:23 K. Kruczek-Szawłowska
165 Zmieniono wiadomość: Kierownicy jednostek podległych Wiadomości 14.05.2004 8:02 D. Sowa

 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony