Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
241 Zmieniono wiadomość: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:17 D. Sowa
242 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:17 D. Sowa
243 Zmieniono wiadomość: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Wiadomości 18.04.2005 11:18 D. Sowa
244 Zmieniono wiadomość: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Wiadomości 18.04.2005 11:20 D. Sowa
245 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:35 D. Sowa
246 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Wiadomości 18.04.2005 11:38 D. Sowa
247 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:39 D. Sowa
248 Zmieniono wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 18.04.2005 11:44 D. Sowa
249 Zmieniono wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
250 Zmieniono wiadomość: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Wiadomości 18.04.2005 12:15 D. Sowa
251 Zmieniono wiadomość: Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:19 D. Sowa
252 Zmieniono wiadomość: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy Wiadomości 18.04.2005 13:01 D. Sowa
253 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 29-03-2005 Uchwały 18.04.2005 15:53 K. Kruczek-Szawłowska
254 Zmieniono ogłoszenie: Sesja Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 25 -01-2005r. z dn. 21-04-2005 Ogłoszenia 21.04.2005 11:08 K. Kruczek-Szawłowska
255 Zmieniono ogłoszenie: Sesja Rady Gminy w dniu 27-01-2004 z dn. 01-01-2004 Ogłoszenia 21.04.2005 11:14 K. Kruczek-Szawłowska

 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony