Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
16 Zmieniono przetarg :RI. 7013.6.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. z dn. 07-05-2020 Przetargi 07.05.2020 10:51 G. Jakóbczyk
17 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. dot. ponownego przedstawienia projektu uchwały Sejmiku Woje z dn. 05-05-2020 Ogłoszenia 05.05.2020 8:02 D. Sowa
18 Zmieniono wiadomość: Gospodarka odpadami komunalnymi Wiadomości 30.04.2020 20:45 D. Sowa
19 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 09 z dn. 23-04-2020 Ogłoszenia 23.04.2020 14:56 D. Sowa
20 Zmieniono przetarg :RI. 7013.6.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. z dn. 23-04-2020 Przetargi 23.04.2020 9:41 G. Jakóbczyk
21 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 21.04.2020 12:56 A. Pawłowska
22 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 21.04.2020 12:53 A. Pawłowska
23 Dodano ogłoszenie: RI. 7013.3.2020 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie z dn. 20-04-2020 Ogłoszenia 20.04.2020 9:17 G. Jakóbczyk
24 Dodano ogłoszenie: Owieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 17-04-2020 Ogłoszenia 17.04.2020 14:39 D. Sowa
25 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI W YBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. z dn. 17-04-2020 Ogłoszenia 17.04.2020 14:32 D. Sowa
26 Zmieniono przetarg :RI. 7013.6.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. z dn. 17-04-2020 Przetargi 17.04.2020 7:13 G. Jakóbczyk
27 Dodano przetarg :RI. 7013.6.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. z dn. 16-04-2020 Przetargi 16.04.2020 11:14 G. Jakóbczyk
28 Dodano protokół : Protokoły obrad Rady Gminy Kamienna Góra nr. Protokoły 16.04.2020 11:12 A. Pawłowska
29 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 16.04.2020 11:08 A. Pawłowska
30 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 kwietnia 2020 r. z dn. 14-04-2020 Ogłoszenia 14.04.2020 13:39 D. Sowa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 667  prawy

Do druku Początek strony