Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
46 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 25.11.2010 12:56 A. Damasiewicz
47 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 25.11.2010 13:22 A. Damasiewicz
48 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 25.11.2010 13:24 A. Damasiewicz
49 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 25.11.2010 13:25 A. Damasiewicz
50 Dodano ogłoszenie: Wyłożenie do publicznego wglądu z dn. 10-02-2011 Ogłoszenia 10.02.2011 11:51 A. Damasiewicz
51 Dodano ogłoszenie: udostępnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z dn. 10-02-2011 Ogłoszenia 10.02.2011 11:53 A. Damasiewicz
52 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 10:34 A. Damasiewicz
53 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 10:36 A. Damasiewicz
54 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 10:37 A. Damasiewicz
55 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 10:41 A. Damasiewicz
56 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 10:42 A. Damasiewicz
57 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 10:43 A. Damasiewicz
58 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 10:45 A. Damasiewicz
59 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 19.04.2011 11:20 A. Damasiewicz
60 Dodano wiadomość: Gospodarka przestrzenna Wiadomości 07.07.2011 13:27 A. Damasiewicz

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony