Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
46 Zmieniono wiadomość: d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP Wiadomości 02.09.2003 9:02 D. Sowa
47 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30000 EURO. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 200 z dn. 19-09-2003 Przetargi 19.09.2003 10:18 D. Sowa
48 Zmieniono uchwałę : Kadencja 1998-2002 z dn. 31-01-2000 Uchwały 29.09.2003 14:57 S Klimecka
49 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 30-01-2003 Uchwały 29.09.2003 15:04 S Klimecka
50 Zmieniono wiadomość: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiadomości 03.10.2003 9:34 D. Sowa
51 Zmieniono wiadomość: Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra Wiadomości 03.10.2003 9:40 D. Sowa
52 Zmieniono wiadomość: Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie Wiadomości 03.10.2003 9:42 D. Sowa
53 Zmieniono wiadomość: Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach Wiadomości 03.10.2003 9:44 D. Sowa
54 Zmieniono wiadomość: Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie Wiadomości 03.10.2003 9:46 D. Sowa
55 Zmieniono wiadomość: Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach Wiadomości 03.10.2003 9:48 D. Sowa
56 Zmieniono wiadomość: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Wiadomości 03.10.2003 9:51 D. Sowa
57 Zmieniono wiadomość: Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach Wiadomości 03.10.2003 9:53 D. Sowa
58 Zmieniono wiadomość: Szkoła Podstawowa w Szarocinie Wiadomości 03.10.2003 9:56 D. Sowa
59 Zmieniono wiadomość: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie Wiadomości 03.10.2003 10:11 D. Sowa
60 Zmieniono wiadomość: Przedszkole Publiczne w Krzeszowie Wiadomości 03.10.2003 10:38 D. Sowa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony