Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
61 Zmieniono wiadomość: d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP Wiadomości 20.10.2003 15:04 D. Sowa
62 Zmieniono wiadomość: d/s gospodarki przestrzennej GP Wiadomości 20.10.2003 15:07 D. Sowa
63 Zmieniono wiadomość: d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP Wiadomości 22.10.2003 7:54 D. Sowa
64 Zmieniono wiadomość: Mienie komunalne Wiadomości 22.10.2003 8:09 D. Sowa
65 Zmieniono wiadomość: d/s organizacyjnych ORG Wiadomości 22.10.2003 8:11 D. Sowa
66 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 22.10.2003 8:13 D. Sowa
67 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 22.10.2003 8:13 D. Sowa
68 Zmieniono wiadomość: d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP Wiadomości 22.10.2003 8:14 D. Sowa
69 Zmieniono wiadomość: d/s gospodarki przestrzennej GP Wiadomości 22.10.2003 8:15 D. Sowa
70 Zmieniono wiadomość: d/s Obrony Cywilnej i BHP OC Wiadomości 22.10.2003 8:16 D. Sowa
71 Zmieniono wiadomość: d/s informatyki i administracyjno technicznych IA Wiadomości 22.10.2003 8:17 D. Sowa
72 Zmieniono wiadomość: d/s obsługi Rady Gminy RG Wiadomości 22.10.2003 8:17 D. Sowa
73 Zmieniono wiadomość: d/s oświaty OŚ Wiadomości 22.10.2003 8:18 D. Sowa
74 Zmieniono wiadomość: d/s społecznych SP Wiadomości 22.10.2003 8:19 D. Sowa
75 Zmieniono wiadomość: d/s utrzymania i budowy dróg DR Wiadomości 22.10.2003 8:19 D. Sowa

 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony