Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
76 Dodano ogłoszenie: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:56 D. Sowa
77 Dodano ogłoszenie: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:56 D. Sowa
78 Dodano ogłoszenie: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:55 D. Sowa
79 Dodano ogłoszenie: Wniosek o zmianę miejsca głosowania. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:54 D. Sowa
80 Dodano ogłoszenie: Wniosek o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:53 D. Sowa
81 Dodano ogłoszenie: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - cudzoziemiec. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:53 D. Sowa
82 Dodano ogłoszenie: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obywatel polski. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:52 D. Sowa
83 Dodano ogłoszenie: UCHWAŁA Nr 29/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieni z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:46 D. Sowa
84 Dodano ogłoszenie: Zgłoszenie na członka komisji - wyborcy -uzupełnienie składu. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:45 D. Sowa
85 Dodano ogłoszenie: Zgłoszenie członka komisji przez komitety wyborczej. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:44 D. Sowa
86 Dodano ogłoszenie: Uchwała o zgłaszaniu członków komisji. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:44 D. Sowa
87 Dodano ogłoszenie: Zaświadczenie dla męża zaufania do obserwacji prac komisji. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:43 D. Sowa
88 Dodano ogłoszenie: Zaświadczenie dla obserwatora społecznego. z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:42 D. Sowa
89 Dodano ogłoszenie: POSTANOWIENIE NR 98/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 5 września 2023 r. w spra z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:41 D. Sowa
90 Dodano ogłoszenie: WAŻNE NOWE OBWODY DO GŁOSOWANIA i SIEDZIBY TYCH OBWODÓW z dn. 06-09-2023 Ogłoszenia 06.09.2023 10:40 D. Sowa

 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony