Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
76 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
77 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
78 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
79 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
80 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 18-06-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
81 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
82 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
83 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 22-09-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
84 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 22-09-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
85 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
86 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
87 Usunięto ogłoszenie: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 13-04-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
88 Usunięto ogłoszenie: OWIESZCZENIE z dn. 25-11-2010 Ogłoszenia 15.07.2011 15:05 A. Damasiewicz
89 Usunięto ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 15.07.2011 15:07 A. Damasiewicz
90 Usunięto ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 19-04-2011 Ogłoszenia 15.07.2011 15:07 A. Damasiewicz

 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony