Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
76 Zmieniono wiadomość: d/s organizacyjnych ORG Wiadomości 22.10.2003 8:20 D. Sowa
77 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 22.10.2003 8:21 D. Sowa
78 Zmieniono wiadomość: d/s gospodarki przestrzennej GP Wiadomości 22.10.2003 8:22 D. Sowa
79 Zmieniono wiadomość: d/s informatyki i administracyjno technicznych IA Wiadomości 22.10.2003 8:23 D. Sowa
80 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 27-02-2003 Uchwały 10.11.2003 13:30 S Klimecka
81 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 27-03-2003 Uchwały 10.11.2003 13:33 S Klimecka
82 Zmieniono uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 25-11-2003 Uchwały 04.12.2003 11:30 S Klimecka
83 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30000 EURO. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 200 z dn. 19-09-2003 Przetargi 07.12.2003 18:09 D. Sowa
84 Zmieniono przetarg :Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego na roboty z dn. 10-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:25 D. Sowa
85 Zmieniono przetarg :Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych z dn. 05-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:26 D. Sowa
86 Zmieniono przetarg :Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych z dn. 05-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:26 D. Sowa
87 Zmieniono przetarg :Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2003/2004. z dn. 10-09-2003 Przetargi 12.12.2003 9:27 D. Sowa
88 Zmieniono przetarg :Wykonanie oświetlenia drogowego w Krzeszowie na długości 220m z dn. 15-08-2003 Przetargi 12.12.2003 9:27 D. Sowa
89 Zmieniono przetarg :GKiM 340-7/03 z dn. 10-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:29 D. Sowa
90 Zmieniono przetarg :GKM 341-6/03 z dn. 05-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:30 D. Sowa

 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony