Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
91 Dodano pozycję menu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra. Menu 01.04.2020 11:00 D. Sowa
92 Dodano ogłoszenie: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji z dn. 27-03-2020 Ogłoszenia 27.03.2020 14:03 D. Sowa
93 Dodano pozycję menu: Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP Menu 27.03.2020 14:01 D. Sowa
94 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy RI.6733.2.2020 z dn. 20-03-2020 Ogłoszenia 20.03.2020 9:05 D. Sowa
95 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy RI.6733.3.2020 z dn. 20-03-2020 Ogłoszenia 20.03.2020 9:05 D. Sowa
96 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy RI.6733.2.2020 z dn. 20-03-2020 Ogłoszenia 20.03.2020 9:02 D. Sowa
97 Dodano ogłoszenie: RI.7013.5.2020 Budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Ptaszkowie z dn. 18-03-2020 Ogłoszenia 18.03.2020 10:49 G. Jakóbczyk
98 Dodano wiadomość: Inkubator Przedsiębiorczości Wiadomości 16.03.2020 14:48 D. Sowa
99 Dodano pozycję menu: Inkubator Przedsiębiorczości Menu 16.03.2020 14:43 Admin Admin
100 Zmieniono wiadomość: Mienie komunalne Wiadomości 16.03.2020 13:45 D. Sowa
101 Zmieniono wiadomość: Konkursy ofert Wiadomości 12.03.2020 13:42 A. Wierciński
102 Zmieniono wiadomość: Ocena jakości wody Wiadomości 10.03.2020 7:24 D. Sowa
103 Zmieniono wiadomość: Konkursy ofert Wiadomości 06.03.2020 14:12 A. Wierciński
104 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW z dnia 25.02.2020 r z dn. 05-03-2020 Ogłoszenia 05.03.2020 10:24 D. Sowa
105 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 21 z dn. 05-03-2020 Ogłoszenia 05.03.2020 8:18 D. Sowa

 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 670  prawy

Do druku Początek strony