Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11551 Dodano pozycję menu: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Menu 07.04.2005 9:52 Paweł Samek
11552 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 18.04.2005 10:50 D. Sowa
11553 Usunięto pozycję menu: http://kamiennagora.kei.pl/urzad/budownictwo/decyzja_o_warunkach_zabudowy_i_zagospodarowania_terenu.html Menu 18.04.2005 11:08 Paweł Samek
11554 Dodano pozycję menu: Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą. Menu 18.04.2005 11:08 D. Sowa
11555 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/zmiany_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 18.04.2005 11:09 D. Sowa
11556 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/zaprzestanie_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 18.04.2005 11:09 D. Sowa
11557 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/wydawanie_wypisow_o_wpisie_do_ewidencji.html Menu 18.04.2005 11:09 D. Sowa
11558 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/poswiadczanie_aktualnosci_danych_zawartych_w_zaswiadczeniu.html Menu 18.04.2005 11:09 D. Sowa
11559 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/udzielanie_licencji_na_taksowke.html Menu 18.04.2005 11:09 D. Sowa
11560 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/wydawanie_zezwolen_na_sprzedaz_i_podawanie_alkoholu.html Menu 18.04.2005 11:09 D. Sowa
11561 Dodano pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 18.04.2005 11:11 D. Sowa
11562 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_pierwsze.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11563 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_zmiana_danych.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11564 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_powrot_zagranica.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11565 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_utrata.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa

 lewy  768 769 770 771 772 773 774 775 776 777  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony