Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11611 Dodano wiadomość: Pracownicy Urzędu Gminy Wiadomości 02.04.2024 12:15 D. Sowa
11612 Dodano wiadomość: Radni Wiadomości 02.04.2024 12:17 D. Sowa
11613 Zmieniono wiadomość: 2023 Wiadomości 03.04.2024 14:21 D. Sowa
11614 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie RI.6733.4.2024 z dnia 4.04.2024 r. z dn. 04-04-2024 Ogłoszenia 04.04.2024 13:29 D. Sowa
11615 Usunięto ogłoszenie: Zawiadomienie RI.6733.4.2024 z dnia 4.04.2024 r. z dn. 04-04-2024 Ogłoszenia 04.04.2024 13:32 D. Sowa
11616 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie RI.6733.4.2024 z dnia 4.04.2024 r. z dn. 04-04-2024 Ogłoszenia 04.04.2024 13:32 D. Sowa
11617 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowi z dn. 05-04-2024 Ogłoszenia 05.04.2024 14:34 D. Sowa
11618 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla wojew z dn. 05-04-2024 Ogłoszenia 05.04.2024 14:36 D. Sowa
11619 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 marca 2024 r., znak: VW.ZUZ.42 z dn. 11-04-2024 Ogłoszenia 11.04.2024 11:35 D. Sowa
11620 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie Gminy Kamienna Góra w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych oraz z dn. 12-04-2024 Ogłoszenia 12.04.2024 12:43 D. Sowa
11621 Dodano ogłoszenie: Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowe z dn. 16-04-2024 Ogłoszenia 16.04.2024 8:39 D. Sowa
11622 Dodano ogłoszenie: Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z dn. 16-04-2024 Ogłoszenia 16.04.2024 8:54 D. Sowa
11623 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra znak: KROŚ.6220.2.2024 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie decyzj z dn. 16-04-2024 Ogłoszenia 16.04.2024 14:17 D. Sowa
11624 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra znak: KROŚ.6220.6.2021 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie decyzj z dn. 18-04-2024 Ogłoszenia 18.04.2024 10:24 D. Sowa
11625 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 15 kwietnia 2024 r., znak: z dn. 19-04-2024 Ogłoszenia 19.04.2024 13:14 D. Sowa

 lewy  772 773 774 775 776 777 778 779 780 781  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony