Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11641 Dodano pozycję menu: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowych). Menu 10.05.2004 15:14 Paweł Samek
11642 Dodano pozycję menu: Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych). Menu 10.05.2004 15:13 Paweł Samek
11643 Dodano pozycję menu: Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych). Menu 10.05.2004 15:13 Paweł Samek
11644 Dodano pozycję menu: Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004. Menu 10.05.2004 15:12 Paweł Samek
11645 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu mieszkalnego. Menu 10.05.2004 15:08 Paweł Samek
11646 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu socjalnego. Menu 10.05.2004 15:07 Paweł Samek
11647 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego. Menu 10.05.2004 15:07 Paweł Samek
11648 Dodano pozycję menu: Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy. Menu 10.05.2004 15:07 Paweł Samek
11649 Dodano pozycję menu: Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/. Menu 10.05.2004 15:06 Paweł Samek
11650 Dodano pozycję menu: Wynajem lokali użytkowych. Menu 10.05.2004 15:06 Paweł Samek
11651 Dodano pozycję menu: Dodatki mieszkaniowe. Menu 10.05.2004 15:05 Paweł Samek
11652 Dodano pozycję menu: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Menu 10.05.2004 15:04 Paweł Samek
11653 Dodano pozycję menu: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Menu 10.05.2004 15:01 Paweł Samek
11654 Dodano pozycję menu: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Menu 10.05.2004 15:01 Paweł Samek
11655 Dodano pozycję menu: Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń. Menu 10.05.2004 15:00 Paweł Samek

 lewy  774 775 776 777 778 779 780 781 782 783  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony