Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11641 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.' Menu 11.01.2006 9:03 P. Straus
11642 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.' Menu 11.01.2006 9:58 P. Straus
11643 Dodano pozycję menu: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Menu 17.01.2006 14:20 P. Straus
11644 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach' Menu 17.01.2006 14:34 P. Straus
11645 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i Przedszkoli' Menu 17.01.2006 15:27 P. Straus
11646 Dodano pozycję menu: Świadczenia rodzinne Menu 24.01.2006 8:03 P. Straus
11647 Usunięto pozycję menu: Świadczenia rodzinne Menu 24.01.2006 8:04 P. Straus
11648 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.' Menu 24.01.2006 8:27 Paweł Samek
11649 Dodano pozycję menu: Zaliczka alimentacyjna Menu 24.01.2006 9:41 P. Straus
11650 Dodano pozycję menu: Gospodarstwa agroturystyczne Menu 01.02.2006 7:47 P. Straus
11651 Dodano pozycję menu: Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych Menu 06.02.2006 10:45 P. Straus
11652 Dodano pozycję menu: Konkursy Menu 30.03.2006 12:49 P. Straus
11653 Usunięto pozycję menu: Konkursy Menu 30.03.2006 12:49 P. Straus
11654 Dodano pozycję menu: Konkursy Menu 30.03.2006 12:50 P. Straus
11655 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Gospodarstwa agroturystyczne' Menu 05.04.2006 8:17 Paweł Samek

 lewy  774 775 776 777 778 779 780 781 782 783  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony