Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11656 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/ewidencja_ludnosci_zameldowanie_stale.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11657 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/ewidencja_ludnosci_wydawanie_zaswiadczen.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11658 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_utrata.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11659 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_powrot_zagranica.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11660 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_zmiana_danych.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11661 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_pierwsze.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11662 Zmieniono wiadomość: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Wiadomości 18.04.2005 11:20 D. Sowa
11663 Zmieniono wiadomość: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Wiadomości 18.04.2005 11:18 D. Sowa
11664 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:17 D. Sowa
11665 Zmieniono wiadomość: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:17 D. Sowa
11666 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11667 Zmieniono wiadomość: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11668 Zmieniono wiadomość: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11669 Zmieniono wiadomość: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11670 Zmieniono wiadomość: Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą. Wiadomości 18.04.2005 11:14 D. Sowa

 lewy  775 776 777 778 779 780 781 782 783 784  z 844  prawy

Do drukuPoczątek strony