Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11671 Dodano pozycję menu: Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości Menu 18.09.2008 10:01 D. Sowa
11672 Dodano pozycję menu: Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości Menu 18.09.2008 10:02 D. Sowa
11673 Dodano pozycję menu: Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości Menu 18.09.2008 10:02 D. Sowa
11674 Usunięto pozycję menu: Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości Menu 18.09.2008 10:02 D. Sowa
11675 Usunięto pozycję menu: Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości Menu 18.09.2008 10:03 D. Sowa
11676 Dodano pozycję menu: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Menu 18.09.2008 10:03 D. Sowa
11677 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Rolnictwo, gospodarka gruntami i ochrona środowiska' Menu 18.09.2008 10:04 D. Sowa
11678 Usunięto pozycję menu: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Menu 18.09.2008 10:08 D. Sowa
11679 Usunięto pozycję menu: Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także Menu 18.09.2008 10:10 D. Sowa
11680 Usunięto pozycję menu: Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny. Menu 18.09.2008 10:10 D. Sowa
11681 Dodano pozycję menu: Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń. Menu 18.09.2008 10:14 D. Sowa
11682 Usunięto pozycję menu: Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń. Menu 18.09.2008 10:14 D. Sowa
11683 Usunięto pozycję menu: Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości Menu 18.09.2008 10:16 D. Sowa
11684 Usunięto pozycję menu: Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości Menu 18.09.2008 10:16 D. Sowa
11685 Dodano pozycję menu: Urząd Gminy Menu 18.09.2008 10:21 D. Sowa

 lewy  776 777 778 779 780 781 782 783 784 785  z 856  prawy

Do drukuPoczątek strony