Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11686 Dodano ogłoszenie: ZOJG.D.361-1/16 Dostawa oleju opałowego z dn. 22-03-2016 Ogłoszenia 22.03.2016 8:33 K. Kruczek-Szawłowska
11687 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Dane adresowe' Menu 08.08.2003 9:27 Paweł Samek
11688 Dodano pozycję menu: Oświadczenia Majątkowe Menu 18.08.2003 15:50 Paweł Samek
11689 Dodano pozycję menu: Pracownicy Urzędu Gminy Menu 18.08.2003 15:52 Paweł Samek
11690 Dodano pozycję menu: Kierownicy jednostek podległych Menu 18.08.2003 15:53 Paweł Samek
11691 Dodano pozycję menu: Radni Menu 18.08.2003 15:53 Paweł Samek
11692 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Zastępcy Przewodniczącego' Menu 26.08.2003 9:41 Paweł Samek
11693 Dodano pozycję menu: Mienie komunalne Menu 22.10.2003 7:57 Paweł Samek
11694 Zmieniono nazwę pozycji menu:2003 Menu 28.01.2004 9:19 Paweł Samek
11695 Dodano pozycję menu: Protokoły posiedzeń Menu 29.01.2004 15:02 Paweł Samek
11696 Usunięto pozycję menu: Protokoły posiedzeń Menu 29.01.2004 15:02 Paweł Samek
11697 Dodano pozycję menu: Protokoły kadencji 2002-2006 Menu 29.01.2004 15:03 Paweł Samek
11698 Dodano pozycję menu: Sesje Rady Gminy Menu 29.01.2004 15:04 Paweł Samek
11699 Usunięto pozycję menu: 2002 Menu 29.01.2004 15:04 Paweł Samek
11700 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Sesje Rady Gminy' Menu 29.01.2004 15:06 Paweł Samek

 lewy  777 778 779 780 781 782 783 784 785 786  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony