Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11701 Dodano pozycję menu: Kredyt w wysokości 220 000,00 zł Menu 26.09.2008 14:45 G. Jakóbczyk
11702 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Kredyt w wysokości 380 000,00 zł' Menu 26.09.2008 14:45 G. Jakóbczyk
11703 Usunięto pozycję menu: Kredyt w wysokości 220 000,00 zł Menu 26.09.2008 14:46 G. Jakóbczyk
11704 Usunięto pozycję menu: Kredyt w wysokości 220 000,00 zł Menu 26.09.2008 14:46 G. Jakóbczyk
11705 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Kredyt w wysokości 380 000,00 oraz 220 000,00zł' Menu 26.09.2008 15:04 G. Jakóbczyk
11706 Usunięto pozycję menu: d/s ochrony środowiska OŚ Menu 06.10.2008 11:01 Paweł Samek
11707 Dodano pozycję menu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Menu 06.10.2008 11:04 D. Sowa
11708 Usunięto pozycję menu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Menu 06.10.2008 11:05 D. Sowa
11709 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Rolnictwo, gospodarka gruntami' Menu 10.10.2008 11:36 P. Straus
11710 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.' Menu 10.10.2008 11:38 P. Straus
11711 Dodano pozycję menu: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną Menu 10.10.2008 14:07 P. Straus
11712 Usunięto pozycję menu: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Menu 10.10.2008 14:09 P. Straus
11713 Zmieniono nazwę pozycji menu: ' Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości' Menu 13.10.2008 10:47 P. Straus
11714 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości' Menu 13.10.2008 10:47 P. Straus
11715 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Swiadczenia Rodzinne' Menu 13.10.2008 11:06 P. Straus

 lewy  778 779 780 781 782 783 784 785 786 787  z 856  prawy

Do drukuPoczątek strony