Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11716 Dodano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe. Wiadomości 18.04.2005 12:32 D. Sowa
11717 Dodano wiadomość: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Wiadomości 18.04.2005 12:31 D. Sowa
11718 Usunięto pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Menu 18.04.2005 12:29 D. Sowa
11719 Dodano wiadomość: Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń. Wiadomości 18.04.2005 12:22 D. Sowa
11720 Dodano wiadomość: Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia. Wiadomości 18.04.2005 12:21 D. Sowa
11721 Dodano wiadomość: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:20 D. Sowa
11722 Zmieniono wiadomość: Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:19 D. Sowa
11723 Dodano wiadomość: Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:18 D. Sowa
11724 Dodano wiadomość: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Wiadomości 18.04.2005 12:16 D. Sowa
11725 Zmieniono wiadomość: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Wiadomości 18.04.2005 12:15 D. Sowa
11726 Dodano wiadomość: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Wiadomości 18.04.2005 12:14 D. Sowa
11727 Dodano wiadomość: Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze Wiadomości 18.04.2005 12:12 D. Sowa
11728 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Menu 18.04.2005 12:11 D. Sowa
11729 Dodano wiadomość: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Wiadomości 18.04.2005 12:09 D. Sowa
11730 Dodano wiadomość: Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej. Wiadomości 18.04.2005 12:06 D. Sowa

 lewy  779 780 781 782 783 784 785 786 787 788  z 851  prawy

Do drukuPoczątek strony