Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11716 Dodano ogłoszenie: Bilans jednostki 2023 z dn. 28-06-2024 Ogłoszenia 28.06.2024 10:37 D. Sowa
11717 Zmieniono ogłoszenie: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 r. z dn. 02-07-2024 Ogłoszenia 02.07.2024 8:34 D. Sowa
11718 Zmieniono ogłoszenie: Raport z audytu dostępności Kamienna Góra. z dn. 02-07-2024 Ogłoszenia 02.07.2024 8:35 D. Sowa
11719 Dodano pozycję menu: Plan ogólny gminy - w opracowaniu Menu 02.07.2024 12:04 D. Sowa
11720 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie KROŚ.6220.1 z dn. 03-07-2024 Ogłoszenia 03.07.2024 10:41 D. Sowa
11721 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Kamienn z dn. 03-07-2024 Ogłoszenia 03.07.2024 11:58 D. Sowa
11722 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Kamienn z dn. 03-07-2024 Ogłoszenia 03.07.2024 12:05 D. Sowa
11723 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy. z dn. 03-07-2024 Ogłoszenia 03.07.2024 12:05 D. Sowa
11724 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie KROŚ.6220.1 z dn. 03-07-2024 Ogłoszenia 03.07.2024 12:10 D. Sowa
11725 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy. z dn. 04-07-2024 Ogłoszenia 04.07.2024 8:44 D. Sowa
11726 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy. z dn. 04-07-2024 Ogłoszenia 04.07.2024 8:44 D. Sowa
11727 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy. z dn. 04-07-2024 Ogłoszenia 04.07.2024 8:45 D. Sowa
11728 Dodano ogłoszenie: PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZI z dn. 04-07-2024 Ogłoszenia 04.07.2024 10:20 D. Sowa
11729 Zmieniono ogłoszenie: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w urzędzie z dn. 04-07-2024 Ogłoszenia 04.07.2024 10:21 D. Sowa
11730 Zmieniono ogłoszenie: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w urzędzie z dn. 04-07-2024 Ogłoszenia 04.07.2024 10:22 D. Sowa

 lewy  779 780 781 782 783 784 785 786 787 788  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony