Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11731 Dodano wiadomość: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wiadomości 18.04.2005 11:57 D. Sowa
11732 Dodano wiadomość: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Wiadomości 18.04.2005 11:57 D. Sowa
11733 Dodano wiadomość: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:56 D. Sowa
11734 Dodano wiadomość: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:55 D. Sowa
11735 Dodano wiadomość: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:54 D. Sowa
11736 Dodano wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Wiadomości 18.04.2005 11:51 D. Sowa
11737 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Menu 18.04.2005 11:50 D. Sowa
11738 Dodano wiadomość: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11739 Zmieniono wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11740 Dodano wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11741 Dodano wiadomość: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Wiadomości 18.04.2005 11:45 D. Sowa
11742 Zmieniono wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 18.04.2005 11:44 D. Sowa
11743 Dodano wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 18.04.2005 11:43 D. Sowa
11744 Dodano wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Wiadomości 18.04.2005 11:43 D. Sowa
11745 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Wiadomości 18.04.2005 11:42 D. Sowa

 lewy  780 781 782 783 784 785 786 787 788 789  z 851  prawy

Do drukuPoczątek strony