Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11746 Zmieniono przetarg :GKiM 340-7/03 z dn. 10-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:29 D. Sowa
11747 Zmieniono przetarg :Wykonanie oświetlenia drogowego w Krzeszowie na długości 220m z dn. 15-08-2003 Przetargi 12.12.2003 9:27 D. Sowa
11748 Zmieniono przetarg :Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2003/2004. z dn. 10-09-2003 Przetargi 12.12.2003 9:27 D. Sowa
11749 Zmieniono przetarg :Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych z dn. 05-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:26 D. Sowa
11750 Zmieniono przetarg :Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych z dn. 05-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:26 D. Sowa
11751 Zmieniono przetarg :Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego na roboty z dn. 10-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:25 D. Sowa
11752 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Przetargi' Menu 12.12.2003 9:24 D. Sowa
11753 Dodano przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO. Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych z dn. 10-12-2003 Przetargi 12.12.2003 9:22 D. Sowa
11754 Dodano przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2 z dn. 10-09-2003 Przetargi 08.12.2003 16:29 D. Sowa
11755 Usunięto przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30000 EURO. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 200 z dn. 19-09-2003 Przetargi 08.12.2003 16:20 D. Sowa
11756 Usunięto przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO. Wywóz nieczystości stałych z obiektów komuna z dn. 05-12-2003 Przetargi 08.12.2003 16:20 D. Sowa
11757 Dodano przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO. Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komun z dn. 05-12-2003 Przetargi 08.12.2003 16:18 D. Sowa
11758 Dodano przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO. Wywóz nieczystości stałych z obiektów komuna z dn. 05-12-2003 Przetargi 08.12.2003 16:17 D. Sowa
11759 Dodano przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO. Wywóz nieczystości stałych z obiektów komuna z dn. 05-12-2003 Przetargi 08.12.2003 16:15 D. Sowa
11760 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30000 EURO. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 200 z dn. 19-09-2003 Przetargi 07.12.2003 18:09 D. Sowa

 lewy  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790  z 797  prawy

Do drukuPoczątek strony