Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11746 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Wiadomości 18.04.2005 11:42 D. Sowa
11747 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Wiadomości 18.04.2005 11:41 D. Sowa
11748 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt stały. Wiadomości 18.04.2005 11:40 D. Sowa
11749 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:39 D. Sowa
11750 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Wiadomości 18.04.2005 11:38 D. Sowa
11751 Dodano wiadomość: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wiadomości 18.04.2005 11:38 D. Sowa
11752 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:35 D. Sowa
11753 Dodano wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:35 D. Sowa
11754 Dodano wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Wiadomości 18.04.2005 11:34 D. Sowa
11755 Dodano wiadomość: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Wiadomości 18.04.2005 11:32 D. Sowa
11756 Dodano wiadomość: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Wiadomości 18.04.2005 11:26 D. Sowa
11757 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/zwolnienie_z_odbywania_zasadniczej_sluzby_wojskowej.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11758 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/dopisanie_do_rejestru_wyborcow.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11759 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/nadawanie_numerow_pesel_osobom_nie_posiadajacym_stalego_zameldowania.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11760 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/udzielanie_informacji_adresowych.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa

 lewy  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790  z 851  prawy

Do drukuPoczątek strony