Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11746 Dodano pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 30.01.2004 13:33 Paweł Samek
11747 Dodano pozycję menu: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Menu 30.01.2004 13:34 Paweł Samek
11748 Dodano pozycję menu: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Menu 30.01.2004 13:35 Paweł Samek
11749 Dodano pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 30.01.2004 13:36 Paweł Samek
11750 Dodano pozycję menu: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Menu 30.01.2004 13:38 Paweł Samek
11751 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Menu 30.01.2004 13:39 Paweł Samek
11752 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Menu 30.01.2004 13:39 Paweł Samek
11753 Dodano pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 30.01.2004 13:40 Paweł Samek
11754 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 30.01.2004 13:41 Paweł Samek
11755 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 30.01.2004 13:41 Paweł Samek
11756 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 30.01.2004 13:42 Paweł Samek
11757 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 30.01.2004 13:42 Paweł Samek
11758 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Menu 30.01.2004 13:43 Paweł Samek
11759 Dodano pozycję menu: Udzielanie informacji adresowych. Menu 30.01.2004 13:43 Paweł Samek
11760 Dodano pozycję menu: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Menu 30.01.2004 13:44 Paweł Samek

 lewy  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony