Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11761 Dodano pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 30.01.2004 13:40 Paweł Samek
11762 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 30.01.2004 13:41 Paweł Samek
11763 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 30.01.2004 13:41 Paweł Samek
11764 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 30.01.2004 13:42 Paweł Samek
11765 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 30.01.2004 13:42 Paweł Samek
11766 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Menu 30.01.2004 13:43 Paweł Samek
11767 Dodano pozycję menu: Udzielanie informacji adresowych. Menu 30.01.2004 13:43 Paweł Samek
11768 Dodano pozycję menu: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Menu 30.01.2004 13:44 Paweł Samek
11769 Dodano pozycję menu: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Menu 30.01.2004 13:44 Paweł Samek
11770 Dodano pozycję menu: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Menu 30.01.2004 13:45 Paweł Samek
11771 Zmieniono nazwę pozycji menu:Uchwały Menu 09.02.2004 10:11 Paweł Samek
11772 Zmieniono nazwę pozycji menu: '2002' Menu 09.02.2004 10:12 Paweł Samek
11773 Usunięto pozycję menu: Plany Pracy Rady Gminy Menu 09.02.2004 10:13 Paweł Samek
11774 Zmieniono nazwę pozycji menu:Strategia rozwoju Menu 03.03.2004 11:31 Paweł Samek
11775 Zmieniono nazwę pozycji menu:Informacja o strategii Menu 03.03.2004 11:32 Paweł Samek

 lewy  782 783 784 785 786 787 788 789 790 791  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony