Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11761 Usunięto protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 nr. XXXIII/05 Protokoły 14.05.2007 12:02 A. Pawłowska
11762 Usunięto protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 nr. XXXII/05 Protokoły 14.05.2007 12:02 A. Pawłowska
11763 Usunięto protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 nr. XXXI/05 Protokoły 14.05.2007 12:02 A. Pawłowska
11764 Usunięto protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 nr. XXX/05 Protokoły 14.05.2007 12:02 A. Pawłowska
11765 Usunięto protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 nr. XXVIII/05 Protokoły 14.05.2007 12:03 A. Pawłowska
11766 Usunięto protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 nr. XXIX/05 Protokoły 14.05.2007 12:03 A. Pawłowska
11767 Usunięto przetarg :ZOPO.341-3/07 z dn. 21-03-2007 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11768 Usunięto przetarg :ZOPO.341-2/07 z dn. 15-02-2007 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11769 Usunięto przetarg :ZOPO.341-12/06 z dn. 15-12-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11770 Usunięto przetarg :ZOPO.341-12/06 z dn. 06-12-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11771 Usunięto przetarg :ZOPO.341-10/06 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ z dn. 14-09-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11772 Usunięto przetarg :ZOPO.341-1/07 z dn. 18-01-2007 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11773 Usunięto przetarg :ZOPO. 342-4/06 z dn. 08-02-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11774 Usunięto przetarg :ZOPO. 341-13/06 z dn. 15-12-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk
11775 Usunięto przetarg :ZOPO-341-9/06 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dn. 29-06-2006 Przetargi 23.05.2007 12:30 G. Jakóbczyk

 lewy  782 783 784 785 786 787 788 789 790 791  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony