Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11791 Zmieniono wiadomość: d/s organizacyjnych ORG Wiadomości 22.10.2003 8:20 D. Sowa
11792 Zmieniono wiadomość: d/s utrzymania i budowy dróg DR Wiadomości 22.10.2003 8:19 D. Sowa
11793 Zmieniono wiadomość: d/s społecznych SP Wiadomości 22.10.2003 8:19 D. Sowa
11794 Zmieniono wiadomość: d/s oświaty OŚ Wiadomości 22.10.2003 8:18 D. Sowa
11795 Zmieniono wiadomość: d/s obsługi Rady Gminy RG Wiadomości 22.10.2003 8:17 D. Sowa
11796 Zmieniono wiadomość: d/s informatyki i administracyjno technicznych IA Wiadomości 22.10.2003 8:17 D. Sowa
11797 Zmieniono wiadomość: d/s Obrony Cywilnej i BHP OC Wiadomości 22.10.2003 8:16 D. Sowa
11798 Zmieniono wiadomość: d/s gospodarki przestrzennej GP Wiadomości 22.10.2003 8:15 D. Sowa
11799 Zmieniono wiadomość: d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP Wiadomości 22.10.2003 8:14 D. Sowa
11800 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 22.10.2003 8:13 D. Sowa
11801 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 22.10.2003 8:13 D. Sowa
11802 Zmieniono wiadomość: d/s organizacyjnych ORG Wiadomości 22.10.2003 8:11 D. Sowa
11803 Zmieniono wiadomość: Mienie komunalne Wiadomości 22.10.2003 8:09 D. Sowa
11804 Dodano wiadomość: Mienie komunalne Wiadomości 22.10.2003 8:07 D. Sowa
11805 Dodano pozycję menu: Mienie komunalne Menu 22.10.2003 7:57 Paweł Samek

 lewy  784 785 786 787 788 789 790 791 792 793  z 798  prawy

Do drukuPoczątek strony