Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11791 Dodano wiadomość: Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny. Wiadomości 18.04.2005 12:55 D. Sowa
11792 Dodano wiadomość: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy Wiadomości 18.04.2005 12:54 D. Sowa
11793 Dodano wiadomość: Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó Wiadomości 18.04.2005 12:53 D. Sowa
11794 Dodano wiadomość: Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc Wiadomości 18.04.2005 12:53 D. Sowa
11795 Usunięto pozycję menu: Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004. Menu 18.04.2005 12:52 D. Sowa
11796 Usunięto pozycję menu: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Menu 18.04.2005 12:46 Paweł Samek
11797 Usunięto pozycję menu: http://kamiennagora.kei.pl/urzad/podatki/informacja_deklaracja_transportowe.html Menu 18.04.2005 12:42 Paweł Samek
11798 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu mieszkalnego. Wiadomości 18.04.2005 12:37 D. Sowa
11799 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu socjalnego. Wiadomości 18.04.2005 12:36 D. Sowa
11800 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego. Wiadomości 18.04.2005 12:36 D. Sowa
11801 Dodano wiadomość: Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego. Wiadomości 18.04.2005 12:36 D. Sowa
11802 Dodano wiadomość: Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy. Wiadomości 18.04.2005 12:34 D. Sowa
11803 Dodano wiadomość: Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/. Wiadomości 18.04.2005 12:34 D. Sowa
11804 Dodano wiadomość: Wynajem lokali użytkowych. Wiadomości 18.04.2005 12:33 D. Sowa
11805 Dodano wiadomość: Dodatki mieszkaniowe. Wiadomości 18.04.2005 12:32 D. Sowa

 lewy  784 785 786 787 788 789 790 791 792 793  z 857  prawy

Do drukuPoczątek strony