Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11791 Dodano pozycję menu: Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/. Menu 10.05.2004 15:06 Paweł Samek
11792 Dodano pozycję menu: Wynajem lokali użytkowych. Menu 10.05.2004 15:06 Paweł Samek
11793 Dodano pozycję menu: Dodatki mieszkaniowe. Menu 10.05.2004 15:05 Paweł Samek
11794 Dodano pozycję menu: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Menu 10.05.2004 15:04 Paweł Samek
11795 Dodano pozycję menu: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Menu 10.05.2004 15:01 Paweł Samek
11796 Dodano pozycję menu: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Menu 10.05.2004 15:01 Paweł Samek
11797 Dodano pozycję menu: Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń. Menu 10.05.2004 15:00 Paweł Samek
11798 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Menu 10.05.2004 15:00 Paweł Samek
11799 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 10.05.2004 14:59 Paweł Samek
11800 Usunięto pozycję menu: file://localhost/D:/www.kamiennagora.pl/urzad/rolnictwo/sprzedaz_lub_dzierzawa_gruntu_dzialki_budowlanej.html Menu 10.05.2004 14:58 Paweł Samek
11801 Dodano pozycję menu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 10.05.2004 14:57 Paweł Samek
11802 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 10.05.2004 14:55 Paweł Samek
11803 Usunięto pozycję menu: http://kamiennagora.kei.pl/urzad/rolnictwo/sprzedaz_lub_dzierzawa_gruntu_dzialki_budowlanej.html Menu 10.05.2004 14:55 Paweł Samek
11804 Dodano uchwałę :Kadencja 2002-2006 z dn. 27-04-2004 Uchwały 10.05.2004 14:46 K. Kruczek-Szawłowska
11805 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 10.05.2004 14:44 Paweł Samek

 lewy  784 785 786 787 788 789 790 791 792 793  z 825  prawy

Do drukuPoczątek strony