Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11806 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 30.01.2004 13:41 Paweł Samek
11807 Dodano pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 30.01.2004 13:40 Paweł Samek
11808 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Menu 30.01.2004 13:39 Paweł Samek
11809 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Menu 30.01.2004 13:39 Paweł Samek
11810 Dodano pozycję menu: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Menu 30.01.2004 13:38 Paweł Samek
11811 Dodano pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 30.01.2004 13:36 Paweł Samek
11812 Dodano pozycję menu: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Menu 30.01.2004 13:35 Paweł Samek
11813 Dodano pozycję menu: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Menu 30.01.2004 13:34 Paweł Samek
11814 Dodano pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 30.01.2004 13:33 Paweł Samek
11815 Dodano pozycję menu: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:33 Paweł Samek
11816 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:31 Paweł Samek
11817 Usunięto pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:31 Paweł Samek
11818 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:30 Paweł Samek
11819 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/zmiany_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 30.01.2004 13:29 Paweł Samek
11820 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:29 Paweł Samek

 lewy  785 786 787 788 789 790 791 792 793 794  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony