Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11806 Zmieniono wiadomość: d/s społecznych SP Wiadomości 15.04.2005 8:17 D. Sowa
11807 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 08-04-2005 Ogłoszenia 13.04.2005 8:05 D. Sowa
11808 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 08-04-2005 Ogłoszenia 13.04.2005 8:03 D. Sowa
11809 Dodano pozycję menu: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Menu 07.04.2005 9:52 Paweł Samek
11810 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych. Menu 07.04.2005 9:50 Paweł Samek
11811 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny. Menu 07.04.2005 9:49 Paweł Samek
11812 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:48 Paweł Samek
11813 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny. Menu 07.04.2005 9:47 Paweł Samek
11814 Dodano pozycję menu: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy Menu 07.04.2005 9:46 Paweł Samek
11815 Dodano pozycję menu: Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó Menu 07.04.2005 9:45 Paweł Samek
11816 Dodano pozycję menu: Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych Menu 07.04.2005 9:44 Paweł Samek
11817 Dodano pozycję menu: Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004. Menu 07.04.2005 9:42 Paweł Samek
11818 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu mieszkalnego. Menu 07.04.2005 9:39 Paweł Samek
11819 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu socjalnego. Menu 07.04.2005 9:38 Paweł Samek
11820 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego. Menu 07.04.2005 9:37 Paweł Samek

 lewy  785 786 787 788 789 790 791 792 793 794  z 851  prawy

Do drukuPoczątek strony