Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11806 Usunięto pozycję menu: Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu Menu 31.03.2004 11:02 Paweł Samek
11807 Dodano pozycję menu: Przetargi nieograniczone - roboty budowlane Menu 19.04.2004 13:26 Paweł Samek
11808 Dodano pozycję menu: Podatki Menu 10.05.2004 14:22 Paweł Samek
11809 Dodano pozycję menu: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Menu 10.05.2004 14:28 Paweł Samek
11810 Dodano pozycję menu: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Menu 10.05.2004 14:31 Paweł Samek
11811 Dodano pozycję menu: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Menu 10.05.2004 14:34 Paweł Samek
11812 Dodano pozycję menu: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Menu 10.05.2004 14:34 Paweł Samek
11813 Dodano pozycję menu: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Menu 10.05.2004 14:35 Paweł Samek
11814 Dodano pozycję menu: Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej. Menu 10.05.2004 14:37 Paweł Samek
11815 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Menu 10.05.2004 14:39 Paweł Samek
11816 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Menu 10.05.2004 14:39 Paweł Samek
11817 Dodano pozycję menu: Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także przeznaczonych na cele rolne i leśne, jeżeli dokonanie podziału spowoduje wydzielenie nowych dróg. Menu 10.05.2004 14:40 Paweł Samek
11818 Dodano pozycję menu: Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny. Menu 10.05.2004 14:41 Paweł Samek
11819 Dodano pozycję menu: Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia. Menu 10.05.2004 14:43 Paweł Samek
11820 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 10.05.2004 14:44 Paweł Samek

 lewy  785 786 787 788 789 790 791 792 793 794  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony