Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11821 Dodano wiadomość: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Wiadomości 18.04.2005 11:57 D. Sowa
11822 Dodano wiadomość: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:56 D. Sowa
11823 Dodano wiadomość: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:55 D. Sowa
11824 Dodano wiadomość: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:54 D. Sowa
11825 Dodano wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Wiadomości 18.04.2005 11:51 D. Sowa
11826 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Menu 18.04.2005 11:50 D. Sowa
11827 Dodano wiadomość: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11828 Zmieniono wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11829 Dodano wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11830 Dodano wiadomość: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Wiadomości 18.04.2005 11:45 D. Sowa
11831 Zmieniono wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 18.04.2005 11:44 D. Sowa
11832 Dodano wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 18.04.2005 11:43 D. Sowa
11833 Dodano wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Wiadomości 18.04.2005 11:43 D. Sowa
11834 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Wiadomości 18.04.2005 11:42 D. Sowa
11835 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Wiadomości 18.04.2005 11:41 D. Sowa

 lewy  786 787 788 789 790 791 792 793 794 795  z 857  prawy

Do drukuPoczątek strony