Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11821 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:27 Paweł Samek
11822 Dodano pozycję menu: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Menu 30.01.2004 13:25 Paweł Samek
11823 Dodano pozycję menu: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Menu 30.01.2004 13:24 Paweł Samek
11824 Dodano pozycję menu: Rolnictwo, gospodarka gruntami i ochrona środowiska Menu 30.01.2004 13:23 Paweł Samek
11825 Dodano pozycję menu: Budownictwo i drogi Menu 30.01.2004 13:23 Paweł Samek
11826 Dodano pozycję menu: Wodociągi i kanalizacja Menu 30.01.2004 13:23 Paweł Samek
11827 Dodano pozycję menu: Ewidencja ludności i dowody osobiste Menu 30.01.2004 13:22 Paweł Samek
11828 Dodano pozycję menu: Działalność gospodarcza Menu 30.01.2004 13:21 Paweł Samek
11829 Dodano pozycję menu: Indeks spraw Menu 30.01.2004 13:18 Paweł Samek
11830 Zmieniono wiadomość: Sołectwo Czarnów Wiadomości 30.01.2004 12:50 D. Sowa
11831 Zmieniono wiadomość: Sołectwo Czadrów Wiadomości 30.01.2004 12:50 D. Sowa
11832 Zmieniono wiadomość: Sołectwo Debrznik Wiadomości 30.01.2004 12:49 D. Sowa
11833 Zmieniono wiadomość: Sołectwo Dobromyśl Wiadomości 30.01.2004 12:49 D. Sowa
11834 Zmieniono wiadomość: Sołectwo Gorzeszów Wiadomości 30.01.2004 12:48 D. Sowa
11835 Zmieniono wiadomość: Sołectwo Janiszów Wiadomości 30.01.2004 12:48 D. Sowa

 lewy  786 787 788 789 790 791 792 793 794 795  z 816  prawy

Do drukuPoczątek strony