Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11836 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt stały. Wiadomości 18.04.2005 11:40 D. Sowa
11837 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:39 D. Sowa
11838 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Wiadomości 18.04.2005 11:38 D. Sowa
11839 Dodano wiadomość: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wiadomości 18.04.2005 11:38 D. Sowa
11840 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:35 D. Sowa
11841 Dodano wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:35 D. Sowa
11842 Dodano wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Wiadomości 18.04.2005 11:34 D. Sowa
11843 Dodano wiadomość: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Wiadomości 18.04.2005 11:32 D. Sowa
11844 Dodano wiadomość: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Wiadomości 18.04.2005 11:26 D. Sowa
11845 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/zwolnienie_z_odbywania_zasadniczej_sluzby_wojskowej.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11846 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/dopisanie_do_rejestru_wyborcow.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11847 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/nadawanie_numerow_pesel_osobom_nie_posiadajacym_stalego_zameldowania.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11848 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/udzielanie_informacji_adresowych.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11849 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wymeldowanie.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa
11850 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wymeldowanie_z_pobytu_stalego_decyzja_administracyjna.html Menu 18.04.2005 11:22 D. Sowa

 lewy  787 788 789 790 791 792 793 794 795 796  z 857  prawy

Do drukuPoczątek strony