Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11866 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:51 D. Sowa
11867 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 18.04.2005 10:50 D. Sowa
11868 Dodano wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:50 D. Sowa
11869 Dodano wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:49 D. Sowa
11870 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 15.04.2005 8:18 D. Sowa
11871 Zmieniono wiadomość: d/s społecznych SP Wiadomości 15.04.2005 8:17 D. Sowa
11872 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 08-04-2005 Ogłoszenia 13.04.2005 8:05 D. Sowa
11873 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 08-04-2005 Ogłoszenia 13.04.2005 8:03 D. Sowa
11874 Dodano pozycję menu: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Menu 07.04.2005 9:52 Paweł Samek
11875 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych. Menu 07.04.2005 9:50 Paweł Samek
11876 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny. Menu 07.04.2005 9:49 Paweł Samek
11877 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:48 Paweł Samek
11878 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny. Menu 07.04.2005 9:47 Paweł Samek
11879 Dodano pozycję menu: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy Menu 07.04.2005 9:46 Paweł Samek
11880 Dodano pozycję menu: Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó Menu 07.04.2005 9:45 Paweł Samek

 lewy  789 790 791 792 793 794 795 796 797 798  z 856  prawy

Do drukuPoczątek strony