Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11896 Dodano wiadomość: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:55 D. Sowa
11897 Dodano wiadomość: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wiadomości 18.04.2005 11:54 D. Sowa
11898 Dodano wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Wiadomości 18.04.2005 11:51 D. Sowa
11899 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę. Menu 18.04.2005 11:50 D. Sowa
11900 Dodano wiadomość: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11901 Zmieniono wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11902 Dodano wiadomość: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Wiadomości 18.04.2005 11:46 D. Sowa
11903 Dodano wiadomość: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Wiadomości 18.04.2005 11:45 D. Sowa
11904 Zmieniono wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 18.04.2005 11:44 D. Sowa
11905 Dodano wiadomość: Udzielanie informacji adresowych. Wiadomości 18.04.2005 11:43 D. Sowa
11906 Dodano wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Wiadomości 18.04.2005 11:43 D. Sowa
11907 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Wiadomości 18.04.2005 11:42 D. Sowa
11908 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Wiadomości 18.04.2005 11:41 D. Sowa
11909 Dodano wiadomość: Zameldowanie na pobyt stały. Wiadomości 18.04.2005 11:40 D. Sowa
11910 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Wiadomości 18.04.2005 11:39 D. Sowa

 lewy  791 792 793 794 795 796 797 798 799 800  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony